Партньорски университети от 5 държави разработват съвместна стратегия за научни изследвания и иновации по проект INVEST4EXCELLENCE


Партньорски университети от 5 държави разработват интегрирана и дългосрочна съвместна стратегия за научни изследвания и иновации по проект INVEST4EXCELLENCE (I4E) в съответствие с образователните стратегии на Европейския университетския алианс INVEST. Партньори в консорциума са Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, Словашкият аграрен университет в Нитра, Университетът на Тесалия, Гърция, Университетът по приложни науки Карелия, Финландия, Университетът по приложни науки Ван Хол Ларенщайн, Нидерландия.
 
Екипът на INVEST4EXCELLENCE (I4E) разработва усъвършенствани методологии за образование, системи за академично консултиране, поддържани от изкуствен интелект, включва приложните изследвания от т.нар. живи лаборатории или Living Labs. INVEST студентите ще имат повече възможности за прилагане на знанията към конкретни ситуации, за взимане на иновативни решения, свързани с околната среда, качеството на живот, предприемачеството.
 
Living Lab в Словашкия аграрен университет в Нитра е фокусирана върху храните и селското стопанство. Университетът има своя пекарна, която произвежда специални продукти за хора с непоносимост към глутен, своя пивоварна и винарна, университетска ферма и ботаническа градина, където студентите провеждат практическо обучение.
 
Living Lab в Карелия, Финландия е интердисциплинарна жива лаборатория, фокусирана върху  управлението на природните ресурси, горите и строителството.
 
Живите лаборатории във Ван Хол Ларенщайн, базирани във Фризия и Гелдерланд, ще работят за постигане на баланс между икономика (селско стопанство) и екология.
 
Живата лаборатория към ВУАРР - Пловдив разглежда въпроса за устойчивото регионално развитие в Южен централен район в направленията: устойчиво производство и потребление и био базирани индустрии; опазване на природното и културно наследство; нови бизнес модели и умни екологични решения; зелена градска и селска среда и качествена инфраструктура; нови системи за достъп до обществени услуги (социални и здравни, образование, и обучение, култура и спорт).
 
Живата лаборатория RES-Q на Университета на Тесалия, Гърция предлага схема, която обхваща всички измерения на управлението на интелигентния град при бедствия и кризи – основно предизвикателство за устойчивото бъдеще на централния регион на Гърция. Основните направления на RES-Q Living Lab са: развитие на интелигентни и устойчиви градове; намаляване на риска от бедствия и предотвратяване на нови; подобряване на градската устойчивост; управление информацията по време на природно бедствие; подпомагане на организации, правителства и публични органи, които участват в управление на бедствието.

Първо информационно писмо може да намерите тук:

https://www.invest4excellence.eu/Home/NewsInfo?link=4-newsletter-1---december-2022