Екип на ВУАРР взе участие в партньорска среща в Университета Милано-Бикока


 
Екип на ВУАРР взе участие в стратегическа среща с оглед разширяването на консорциума по проект "ИНВЕСТ" с одобрените кандидати - Университет Милано-Бикока, Италия и Университет Реймс Шампейн Арден, Франция. На дискусиите в Милано се включиха ректорът на ВУАРР и координатор на „ИНВЕСТ“ проф. д-р Марияна Иванова и Андреан Лазаров – експерт проекти.
 
Домакин на срещата бе ръководството на Университета Милано-Бикока, който предлага широка гама от академични програми в различни дисциплинарни области: икономика, информатика, статистика, право, образование, социология, медицина и хирургия, математика, естествени науки, физика и астрофизика, химия, компютърни науки, биотехнологии и психология. Бяха обсъдени работните направления и пакети, свързани с разширяването на университетския алианс за периода 2023-2027 година. Университетът ще предложи разработки в областта на докторските програми, както и иновативни педагогически модели в разработването на програми.