Контакти


Институционален координатор
проф. д-р Марияна Иванова - Зам. Ректор
Телефон: + 359 32 960 356
Факс: + 359 32 960 406
e-mail: mivanova@uard.bg
 
Административен координатор на програма ЕРАЗЪМ
Миглена Казашка
Телефон: + 359 32 966 811
Факс: + 359 32 960 406
e-mail: erasmus@uard.bg