Очаквайте през 2014


Кръгла маса „Как да подобрим комуникациите и взаимодействията между ключовите фигури в биосектора и да повишим информираността на потребителите?” – март 2014 г.
 
Международна научно-практическа конференция „Развитие на селските райони в България чрез иновации и професионализъм” – октомври 2014 г.