Съобщения и покани

 
МУЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 
Поредният конгрес от серията IBANESS, в който ВУАРР е съорганизатор,
ще се проведе в периода 9-10 март 2019 г. в Турция.
На сайта: http://ibaness.org/congresses-all/xi-ibaness-tekirdag-turkey-march-9-10-2019
е качена информация.
 
Участниците от ВУАРР не заплащат такса за участие.
Публикацията в сборника се признава по процедурите за научни степени и академични длъжности.
Може да изпращате заявки директно или на e-mail: science@uard.bg.