Съобщения и покани


Международна научна конференция „България на регионите“
на тема „Социално-икономическо райониране - традиции, съвременно състояние и проблеми“
19-21 октомври 2018 г., ПловдивДесета юбилейна международна научна конференция "Биологично земеделие и устойчиво развитие"
Ден на биологичното земеделие, АГРА 2018
23 февруари 2018 г.


VII IBANESS - 24-25 March, 2018

Tekirdag, Turkey


VIII IBANESS - 21-22 April, 2018
Plovdiv, BulgariaTowards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems
Nitra, the Slovak Republic
May 16-17, 2018
 
 
International Conference  “The rural development in the context of European competitiveness“ (RDCEC)
Bucharest, 28-29 April 2018