Съобщения и покани


Международна научна конференция „България на регионите“
на тема „Социално-икономическо райониране - традиции, съвременно състояние и проблеми“
19-21 октомври 2018 г., Пловдив

Годишна научна конференция на ВУАРР 2018
7 декември 2018 г.
ВУАРР - Пловдив


Дни на науката 2018
СУБ - Пловдив
2 - 3 ноември 2018 г.
Покана


IBANESS Congress Series

Smart developments and sustainability - 5th VUA YOUTH scientific session
20 November 2018