Мобилност на персонала с цел обучение


Уважаеми преподаватели и служители,
 
Стартира процедура по кандидатстване и селекция на програма Еразъм+ за академична 2018-2019г.
 
За да проведете мобилност с цел обучение през академична 2018-2019 г. е необходимо да подадете Заявление (по Образец) в офиса на Международен отдел на ВУАРР – гр. Пловдив, етаж 1, стая №8, с посочени в него данни за участника, желан университет/организация за провеждане на мобилността и език на владеене.
В Заявлението се посочва планиран период или месец, в който мобилността ще бъде проведена.
 
Заявленията за филиали – Велико Търново и Русе, се подават в Учебен отдел на съответния филиал. Лице за контакт - доц. д-р Наталия Стоянова.
 
Краен срок за подаване на заявления за първа процедура по селекция за академична 2018-2019 г. - 31 август 2018г.
 
 
Критерии за селекция на преподавателски и непреподавателски състав за провеждане на мобилност с цел обучение през академична 2018-2019 г:
 
Приоритет се дава на преподаватели и служители:
 
- Осъществяващи мобилност за първи път;
- Които са контактни лица по междуинституционални споразумения;
- С много добро владеене на езика на приемащата институция;
- Когато мобилността е пряко свързана с повишаване на квалификацията и практическите умения за изпълнение на дейностите във ВУАРР;
- Когато мобилността ще бъде използвана за укрепване и развитие на връзките между катедрите и факултетите на институциите партньори, както и за подготовка на бъдещи проекти за сътрудничество.
 
Право на участие в мобилност на персонала с цел обучение се предоставя само веднъж в рамките на една академична година.
 
Максималният легитимен период на мобилността на персонала с цел обучение, финансиран по програма Еразъм, е 1 седмица, равняваща се на 7 последователни дни, включващи дните за път.
- Минималната продължителност трябва да съдържа минимум 8 учебни часа и да е с продължителност най-малко 5 работни дни.
 
Един ден след приключване периода на мобилност, всеки участник в програма Еразъм+ получава автоматичен имейл на електронната си поща, която е посочил в Програмата си за обучение, съдържащ линк с въпросник, който трябва да бъде попълнен и изпратен онлайн чрез бутона SUBMIT в края на въпросника.
 
Попълването и успешното изпращане на онлайн отчета е важно условие, за да бъде мобилността призната.
 
Образци на документи за кандидатстване - мобилност на персонала с цел обучение:

Заявление 2018-2019
Staff Mobility for Training Mobility Agreement