Бази данни на Thomson Reuters


Министерството на образованието и науката осигурява достъп до информацията в продуктите на Thomson Reuters в платформата Web of Knowledge (Web of Science® from year 1985; Journal Citation Reports® since year 2001 edition (data since year 2000); Conference ProceedingsSM from year 1990; Biosis Citation Database® from year 1985; Medline, InCites® Global Comparisons with major Bulgarian academic institutions; InCites® Research Performance profiles – Bulgarian dataset)
InCites е инструмент, доставящ персонализирана и базирана на публикации и цитати информация за оценка на научните изследвания. Леснодостъпен уеб базиран инструмент, който позволява на академични и правителствени звена да анализират научната продуктивност и да я сравнят с тази на институции от цял свят.
InCites е ресурс, който осигурява всички основни данни за точен и персонализиран отчет на едно място. Можете да провеждате задълбочени анализи за ролята на Вашата институция в изследванията, както и да създадете фокусирана картина, показваща конкретни аспекти в изследователската си работа.
За достъп до Web of Knowledge моля ползвайте следния линк: http://isiknowledge.com
За достъп до InCites® моля ползвайте следния линк: http://incites.isiknowledge.com/
 
Достъпът до информацията в гореизброените платформи се осъществява на принципа на IP регистрацията, което дава възможност на всички потребители, свързани  в интернет мрежите на академичните и научни институции, както и обслужващи и административни звена в областта на науката, да ползват безпрепятствено информацията в тях.
 
Повече информация на официалния сайт на МОН – Дигитални научни библиотеки