Вътрешни одити


Проведени вътрешни одити

Вид на одита 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Център за дистанционно обучение 19.06.2012
/Доклад/
07.06.2013
/Доклад/
06.06.2014
/Доклад/
11.06.2015
/Доклад/
10.06.2016
/Доклад/
15.06.2017
/Доклад/
Филиал Русе и
Филиал В. Търново
15.09.2012
26.09.2012
/Доклад/
10 и 20.09.2013
/Доклад/
16 и 18.09.2014
/Доклад/
16 и 18.09.2015
/Доклад/
28 и 30.09.2016
/Доклад/
3 и 5.10.2017
/Доклад/
Общ за ВУАРР 22.11.2012
/Доклад/
11 и 12.12.2013
/Доклад/
01 и 02.12.2014
/Доклад/
30.11 и 01.12.2015
/Доклад/
01 и 02.12.2016
/Доклад/
04 и 05.12.2017
/Доклад/