Вътрешни одити


Проведени вътрешни одити

Вид на одита 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Център за дистанционно обучение 07.06.2013
/Доклад/
06.06.2014
/Доклад/
11.06.2015
/Доклад/
10.06.2016
/Доклад/
15.06.2017
/Доклад/
28 и 29.06.2018
/Доклад/
27 и 28.06.2019
/Доклад/
Филиал Русе и
Филиал В. Търново
10 и 20.09.2013
/Доклад/
16 и 18.09.2014
/Доклад/
16 и 18.09.2015
/Доклад/
28 и 30.09.2016
/Доклад/
3 и 5.10.2017
/Доклад/
28.09 и 01.10.2018
/Доклад/
30.09.2019 и 02.10.2019 г.
/Доклад/
Общ за ВУАРР 11 и 12.12.2013
/Доклад/
01 и 02.12.2014
/Доклад/
30.11 и 01.12.2015
/Доклад/
01 и 02.12.2016
/Доклад/
04 и 05.12.2017
/Доклад/
06 и 07.12.2018
/Доклад/
05 и 06.12.2019
/Доклад/