Академичен съвет


Академичният съвет на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е орган за ръководство ма учебната и научната дейност на ВУАРР.


Заседания на Академичния съвет на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите