Анализи от анкетни проучвания


Анкетно проучване сред работодатели 2017 г.

Анкетно проучване във връзка с организацията на учебния процес в ОКС "Бакалавър" 2016/2017

Анкетно проучване във връзка с организацията на учебния процес в ОКС "Магистър" 2016/2017

Анкетно проучване сред кандидат-студенти 2017/2018

Анкетно проучване сред завършващи ВУАРР 2016/2017
За допълнителна информация:

Специализирана страница на Центъра за развитие на кариерата