Институт за регионални изследванияИнститутът за регионални изследвания (ИРИЗ) осъществява научноизследователска, развойна и консултантска дейност за трансфер на нови знания и иновационни технологии в областта на агробизнеса и регионалното развитие.
 

Директор: доц. д-р Ервант Рафи Степанян

e-mail:estepanian@uard.bg

Зам. Директор: ас. Христо Христов Ангеличин

Научен секретар: ас. Кирилка Иванова Ненкова

e-mail:secretariat.iris@uard.bg


 
Структура
 
РЪКОВОДСТВО

НАУЧЕН СЪВЕТ

МЕЖДУНАРОДЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ

ОТДЕЛ «НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ»

Завеждащ отдел: ас. д-р Екатерина Арабска

Секции:

1. Агробизнес - доц. д-р Светла Димитрова

2. Хранителни технологии - доц. д-р Огнян Карабаджов

3. Регионалистика - доц. д-р Ервант Степанян

4. Икономика, мениджмънт и финанси - доц. д-р Георги Георгиев

5. Туризъм - проф. д-р Златка Григорова

6. Биологично земеделие – проф. д-р Марияна Иванова

Член на IFOAM & IFOAM EU Regional Group

7. Информационни и комуникационни технологии - проф. д-р Константин Цветков

8. Хуманитаристика и социални дейности - доц. д-р Патриция Георгиева

9. Управление на здравната и социалната сфера - проф. д-р Петър Петров, д.м.

ОТДЕЛ «МАРКЕТИНГ, ОЦЕНКА И ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ»

Завеждащ отдел: доц. д-р Вихра Димитрова