Институт за регионални изследванияИнститутът за регионални изследвания (ИРИЗ) осъществява научноизследователска, развойна и консултантска дейност за трансфер на нови знания и иновационни технологии в областта на агробизнеса и регионалното развитие.
 

Директор: доц. д-р Александър Красимиров Давчев

Секретар: ас. д-т Владислава Йорданова Георгиева

Научен съвет

Председател:
доц. д-р Александър Красимиров Давчев
 
Секретар:
ас. д-т Владислава Йорданова Георгиева
 
Членове:
проф. д-р Марияна Йорданова Иванова
проф. д-р Златка Гошева Григорова
проф. д-р Пламен Маринов Лаков
проф. д-р Красимир Стоянов Левков
доц. д-р Георги Петров Георгиев
доц. д-р Наталия Михова Стоянова
доц. д-р Димитър Йорданов ЯкимовСекции:

1. Икономика, управление и финанси, с ръководител: доц. д-р Георги Георгиев

2. Устойчиво регионално развитие, с ръководител: доц. д-р Наталия Стоянова

3. Биологично земеделие, с ръковдител: доц. д-р Димитър Якимов

Член на IFOAM & IFOAM EU Regional Group

Заседания на Научния съвет