Институт за регионални изследванияИнститутът за регионални изследвания (ИРИЗ) осъществява научноизследователска, развойна и консултантска дейност за трансфер на нови знания и иновационни технологии в областта на агробизнеса и регионалното развитие.
 

Директор: доц. д-р Димитър Йорданов Якимов

Секретар: гл. ас. д-р Теодора Петрова Илиева
 
Членове:

проф. д-р Марияна Йорданова Иванова
проф. д-р Златка Гошева Григорова
проф. д-р Мариана Георгиева Асенова
проф. д-р Пламен Маринов Лаков
проф. д-р Красимир Стоянов Левков
доц. д-р Светла Георгиева Димитрова
доц. д-р Георги Петров Георгиев
доц. д-р Бисер Йорданов Кръстев
доц. д-р Наталия Михова Стоянова
доц. д-р Павлина Петкова Димитрова
доц. д-р инж. Валентина Иванова Маринова
доц. д-р Красимир Романов Асенов
доц. д-р Александър Красимиров Давчев
гл. ас. д-р Теодора Петрова Илиева
гл. ас. д-р Петър Пламенов Петков
преп. д-т Весела Петрова Ангелова
ас. д-т Васко Веселинов Василев
 
Състав на Научния съвет на Института за регионални изследвания към ВУАРР


Председател:
доц. д-р Димитър Йорданов Якимов
Секретар:
гл. ас. д-р Теодора Петрова Илиева

Членове:
проф. д-р Марияна Йорданова Иванова
проф. д-р Златка Гошева Григорова
проф. д-р Пламен Маринов Лаков
проф. д-р Красимир Стоянов Левков
доц. д-р Георги Петров Георгиев
доц. д-р Наталия Михова Стоянова
доц. д-р Александър Красимиров Давчев
доц. д-р Екатерина Димитрова Кюскиева-Арабска
доц. д-р Бисер Йорданов Кръстев