Административно обслужване


Учебен отдел ОКС "Бакалавър"

Елена Стефанова

032/960315

umo@uard.bg

Деница Моллова

032/960315


Учебен отдел ОКС "Магистър"

Кремена Станкова

032/960431

kstankova@uard.bg

Хайда Христева

032/960360

hayda_hr@uard.bg
 

Международен отдел

Миглена Казашка

032/966811

erasmus@uard.bg

 
Национални и международни проекти

доц. д-р Екатерина Арабска

proekti@uard.bg

 
Връзки с обществеността

vuarr_pr@uard.bg
 

Информационен център

support@uard.bg