Бази данни на Elsevier
Scopus  (
www.scopus.com)

Scopus е най-голямата библиографска и наукометрична база данни в областта на научната, медицинската и техническата литература. Базата данни е незаменим помощник в работния процес на учените с интелигентни инструменти за търсене, проследяване и анализ на научната информация. В Scopus  може да бъде направена оценка на списания, автори и институции. Най-новата функция е метрика на ниво статия.

Scopus включва над 21 000 научни издания на повече от 5 000 издатели, общо над 57 милиона библиографски записи; над 3 800 списания със свободен достъп; над 90  хил. книги и информация за статии под печат от над 3 850 списания, материали от конференции, патенти и други  ресурси.

Новото в Scopus:

1. Добавени са близо 4 милиона нови статии от преди 1996 г.

2. Има нова метрика на ниво статия.

3. Списанията на отворен достъп са индикирани в базата данни.

Прилагам Ви полезни връзки за промотиране на Scopus на: http://www.elsevier.com/solutions/scopus/support/promote и материали в помощ на  обучението на потребителите на http://www.elsevier.com/solutions/scopus/support/get-started.  
Science Direct  (
www.sciencedirect.com)

ScienceDirect Freedom Collection е водеща интердисциплинарна колекция насочена към академичната общност. Тя дава достъп до повече от 12,6 млн. статии от повече от 2500 рецензирани (peer-review) списания, включително списания на отворен достъп. Лицензът на МОН включва достъп до пълния  текст на списанията от 2008 г. насам. Съдържанието е лесно откриваемо, с интелигентни търсещи инструменти, с възможности за намиране на сходно съдържание, модерен интерфейс и функции за запазване и споделяне на съдържание.

Повече на http://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect .

Материалите за промотиране са на: http://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/support/promote-sciencedirect
Mendeley  (
www.mendeley.com)

Mendeley (www.mendeley.com) е свободен софтуер за библиографски мениджмънт и социална мрежа в помощ на учените и студентите. Чрез създаване на онлайн профил, платформата индексира и организира Вашата колекция от статии в PDF и съставя библиография в изисквания формат за цитиране. Мрежата позволява  управление на цитирането; четене, анотиране и водене на бележки; импортиране и организация на документи; споделяне на научна информация и проекти в уеб среда; откриване на статии, учени и научни групи и достъп чрез мобилни устройства. На базата на споделената от потребителите информация,​ можете да откривате значимите статии, учени и научни групи на базата на науко​метрична информация. Mendeley позволява cъxpaнение на информация  в уеб до 2 GB.

Вижте видео ръководствата  http://community.mendeley.com/guides

 

Следете за нова информация за базите данни на​ http://facebook.com/ElsevierBulgaria

и блога "Научни ресурси" http://resursi.blogspot.com.