Катедра Икономика и финанси


Членовете на катедрата провеждат активна  преподавателска и научно-изследователска дейност, като научните им интереси са в широк спектър на икономическата проблематика – финансова теория и  политика, банково дело, публични и корпоративни финанси, капиталови пазари и борси, счетоводна теория и политика, финансов контрол и одит, маркетинг, бизнес анализ, предприемачество, макроикономически проблеми на съвременното стопанство и др. Голяма част от преподавателите участват в национални и международни проекти по програмите “Tempus”, “Leonardo da Vinci”, „Еразъм” и др. с над 20 Европейски университета – партньори на ВУАРР. Отделни автори или изследователски екипи са публикували значителен брой монографии, студии и научни статии, които са новаторски и имат значителен принос в  българската теория и практика. Учебният процес е напълно обезпечен от учебници и учебни помагала по съответните дисциплини, издадени от членовете на катедрата.
Студентите, които се обучават от преподавателите на катедра „Финанси“  се подготвят на високо професионално ниво и се реализират успешно във всички сфери на обществено-икономическия живот в страната и чужбина. Обучението на студентите в двете ОКС – бакалавър и магистър -  се осъществява в съответствие с Европейските стандарти за качество на образователния продукт. Катедрата осигурява обучението по значителна част от дисциплините в бакалавърските специалности , както и в магистърските програми. Това са едни от най-предпочитаните специалности, заради почти сто процентната  реализация на нашите кадри. Всъщност част от випускниците на катедрата заемат отговорни постове в министерства, престижни български и чуждестранни  банки, фирми, инвестиционни и застрахователни дружества, счетоводни къщи, маркетингови агенции, а други развиват успешна академична кариера в страната и в чужбина.
Катедра „Икономика и финанси” осъществява ползотворно сътрудничество със сродни университети от България и чужбина. Успешни и полезни контакти се поддържат и с представители на практиката – Министерството на финансите, БНБ, търговските банки, застрахователните, пенсионните и инвестиционните дружества,  общините, фондации и други финансови институции.
Ръководител на катедра „Финанси“ е проф. д-р Мариана Асенова, възпитаник и последовател на един от основателите на икономическото направление във ВУАРР – проф. д-р Васко Василев (1947 – 2014).


 
Ръководител:
проф. д-р Мариана Георгиева АсеноваСъстав:
проф. д-р Мариана Георгиева Асенова
проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова

проф. д-р Цветан Илиев Петков
доц. д-р Георги Петров Георгиев

доц. д-р Павлина Петкова Димитрова
гл. ас. д-р Николина Янкова Марева
ас. д-т Владислава Йорданова ГеоргиеваПротоколи от заседания на катедра "Икономика и финанси"