България на регионите 2018


Международна научно-практическа конференция „България на регионите 2018“
 
осъществена по Договор № ДПМНФ01/34 от 19.09.2018 г. за безвъзмездна финансова помощ за финансиране на международни научни форуми в Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в България, на Фонд „Научни изследвания“, Министерство на образованието и науката на РБългария
 
Международната научно-практическа конференция „България на регионите 2018“ се проведе в Пловдив от 19 до 21 октомври 2018 г. на тема „Социално-икономическо райониране - традиции, съвременно състояние и проблеми“.
По време на форума бяха представени резултати от най-новите изследвания на традициите, съвременното състояние и перспективите в регионалното развитие и социално-икономическото райониране, проведени дискусии относно регионалната политика на страната и опита и добрите практики на други държави.
В работата на конференцията взеха участие водещи български учени в областта на социално-икономическото райониране и регионалното развитие, както и експерти от общо 13 държави: Азeрбайджан, Русия, Литва, Молдова, Украйна, Грузия, Гърция, Сърбия, Македония, Турция, Шри Ланка, Мексико и България. Събитието отчете рекорден брой участници от чужбина, както и активно присъствие на млади учени, докторанти и постдокторанти.
Програмата на конференцията включваше работа в следните основни дискусионни и конферентни панели: Актуални проблеми на социално-икономическото райониране в ЕС; Интелигентна специализация и социално-икономическо развитие; Социално-икономическо райониране на България; Политики за регионално развитие и туризъм; Регионална инфраструктура и управление на общините; Регионална специализация.

Book of abstracts

Програма на събитието

 
България на регионите 2018
Учени се разписаха под меморандум за териториалното планиране и регионално управление на страната
Youtube

Биокетърингът - полезно, вкусно и достъпно
News
Youtube

Развитие на туризма: Българите в топ 3 на туристите в Македония
News
Youtube


Шри Ланка, Грузия и Украйна - отворени за академичен обмен
News
Youtube


Facebook event

Twitter
#Bulgariaofregions

Поздравителен адрес от Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Поздравителен адрес от Областен управител на Област Велико Търново
Поздравителен адрес от Областен управител на Област Русе