Конференции 2007 - 2022


2024
Ден на биологичното земеделие 20242023
Годишна научна конференция на ВУАРР със Студентска и докторантска научна сесия 2023


2023
Международна научно-практическа конференция България на регионите"


Авторът на теорията за комплексен реинженеринг и на интегралната теория за предприемачество проф. д.н. инж. Божидар Хаджиев изнесе пленарен доклад в рамките на Международната научно-практическа конференция „България на регионите 2023“

Европейски университет ИНВЕСТ бе представен по време на Международната научно-практическа конференция „България на регионите 2023“
 
Учени от Молдова бяха специални гости на Международната научно-практическа конференция „България на регионите 2023“
 
Председателят на Управителния съвет на Долина за дълбокотехнологични иновации – Пловдив участва в работата на Международната научно-практическа конференция „България на регионите 2023“
 
Първичните резултати от анкетно изследване на репродуктивните нагласи на младите хора в България бяха представени на Международната научно-практическа конференция „България на регионите 2023“


2022
Ден на биологичното земеделие 2022

Конгресен център, Международен панаир - Пловдив
Съорганизатор: Международен панаир - Пловдив

11.03.2022

2021
Межународна научно-практическа конференция "България на регионите 2021"
25.11.2021

2020
Ден на биологичното земеделие 2020
Международна научна конференция „Биологичното земеделие – решение за промени в климата“

21 февруари 2020 г.

Конгресен център, Международен панаир - Пловдив
Съорганизатор: Международен панаир - Пловдив2019
Годишна научна конференция на ВУАРР 2019 със Студентска и докторантска научна сесия 2019
13 декември 2019 г.


2019
България на регионите 2019
22 ноември 2019 г.
С подкрепата на Фонд "Научни изследвания"

2019
IBANESS Congress Series

2019
Ден на биологичното земеделие 2019
Конференция "Биологичното пчеларство - проблеми и решения"
21 февруари 2019 г.
Конгресен център, Международен панаир - Пловдив
Съорганизатори: Сдружение за биологично пчеларство и Международен панаир - Пловдив2018
Годишна научна конференция на ВУАРР'2018
Студентска и докторантска научна сесия'2018

7 декември 2018 г.


2018
Международна научно-практическа конференция "България на регионите 2018"
19 - 21 октомври 2018 г.

Поздравителен адрес от Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Поздравителен адрес от Областен управител на Област Велико Търново
Поздравителен адрес от Областен управител на Област Русе

2018
International Balkan and Near Eastern Social Sciences


2018
Юбилейна международна научна конференция
"Биологично земеделие и устойчиво развитие"

23 февруари 2018 г.

2017
Годишна научна конференция - ВУАРР 2017
Студентска и докторантска научна сесия

1 декември 2017 г.


2017
Юбилейна международна научна конференция "България на регионите"
"Перспективи за устойчиво регионално развитие"

27-28 октомври 2017 г.
финансирана от Фонд "Научни изследвания"2017
Международна конференция "Храните, природните ресурси и териториалните предизвикателства на бъдещето"
Организатор: Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
Съорганизатори: Slow Food България, Международен панаир - Пловдив и Българска асоциация Биопродукти


2017
International Balkan and Near Eastern Social Sciences


2016
Отчетна научна конференция на ВУАРР 2016
1 - 2 декември 2016 г.
ВУАРР - Пловдив


2016
International Balkan and Near Eastern Social Sciences

Повече информация

2016
Ден на биологичното земеделие - АГРА 2016
БИОЗЕМЕДЕЛИЕ 2020: Перспективи
Организиран от: Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Секция "Биологично земеделие" на ИРИЗ, Българска асоциация "Биопродукти", Международен панаир - Пловдив


2015
Факултет по икономика и управление
Научна конференция "Проблеми и насоки на регионалното развитие в България"

2015
Международна конференция
„Биологично земеделие. Устойчиви инвестиции – добри практики и добавена стойност”


2014
Международна конференция
"Регионално развитие на страните от Централна и Източна Европа"

http://regions.uard.bg
Меморандум

2014
Международна конференция
"Икономически аспекти на биологичното земеделие"
Организатор: Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
Съорганизатори: секция «Биологично земеделие» на ИРИЗ, Фондация «Авалон» - Холандия и Международен панаир - Пловдив


2013
Международна конференция
"Биологично производство – предприемачество и мениджмънт"
Организатор: Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
Съорганизатори: секция «Биологично земеделие» на ИРИЗ, Фондация «Авалон» - Холандия и Международен панаир - Пловдив


2012
Юбилейна международна научно-практическа конференция
"България на регионите"

Под патронажа на Министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова
Тематични направления: агробизнес, регионално развитие, туризъм, екологично производство, опазване на околната среда, устойчиво развитие


2012
Семинар
Иновации в областта на биологичното земеделие чрез изграждане на мрежи
 

2011
Научно-приложна конференция с международно участие
"Възможности и проблеми за развитието на алтернативните форми на туризъм в малките селища"
Председател на организационния комитет: доц. д-р Л. Христов
Под патронажа на доц. д-р инж. Д. Димитров
Направления: Туристически ресурси и видове туризъм, Екологичен туризъм, Селски туризъм, Кулинарен и винен туризъм, Културен туризъм
Кръгла маса: Проблеми и перспективи за развитие на алтернативните форми на туризма в малките селища на страната
Програма за развитието на алтернативния туризъм в малките селища на страната


2011
Ден на биологичното земеделие
Председател на организационния комитет: доц. д-р М. Иванова


2010
Бъдещето на биологичното земеделие в България
Председател на организационния комитет: проф. Г. Сенгалевич


2009
Ден на билогичното земеделие
Председател на организационния комитет: проф. Г. Сенгалевич
 
Научно-практическа конференция
"Отрасловото многообразие – условие за устойчиво развитие на селските райони"
Председател на организационния комитет: доц. д-р инж. Д. Димитров2008
Практическа конференция
”Обучение по европейски стандарти за екологична земеделска продукция”


2007
Конференция с международно участие
„Диверсификация на селските райони в България”
Председател на организационния комитет: доц. д-р Д. И. Димитров