Конференции 2007 - 2017

2017
Годишна научна конференция - ВУАРР 2017
Студентска и докторантска научна сесия

1 декември 2017 г.


2017
Юбилейна международна научна конференция "България на регионите"
"Перспективи за устойчиво регионално развитие"

27-28 октомври 2017 г.
финансирана от Фонд "Научни изследвания"2017
Международна конференция "Храните, природните ресурси и териториалните предизвикателства на бъдещето"
Организатор: Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
Съорганизатори: Slow Food България, Международен панаир - Пловдив и Българска асоциация Биопродукти2017
International Balkan and Near Eastern Social Sciences


2016
Отчетна научна конференция на ВУАРР 2016
1 - 2 декември 2016 г.
ВУАРР - Пловдив2016
International Balkan and Near Eastern Social Sciences

Повече информация

2016
Ден на биологичното земеделие - АГРА 2016
БИОЗЕМЕДЕЛИЕ 2020: Перспективи
Организиран от: Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Секция "Биологично земеделие" на ИРИЗ, Българска асоциация "Биопродукти", Международен панаир - Пловдив


2015
Факултет по икономика и управление
Научна конференция "Проблеми и насоки на регионалното развитие в България"

2015
Международна конференция
„Биологично земеделие. Устойчиви инвестиции – добри практики и добавена стойност”


2014
Международна конференция
"Регионално развитие на страните от Централна и Източна Европа"

http://regions.uard.bg
Меморандум

2014
Международна конференция
"Икономически аспекти на биологичното земеделие"
Организатор: Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
Съорганизатори: секция «Биологично земеделие» на ИРИЗ, Фондация «Авалон» - Холандия и Международен панаир - Пловдив


2013
Международна конференция
"Биологично производство – предприемачество и мениджмънт"
Организатор: Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
Съорганизатори: секция «Биологично земеделие» на ИРИЗ, Фондация «Авалон» - Холандия и Международен панаир - Пловдив


2012
Юбилейна международна научно-практическа конференция
"България на регионите"

Под патронажа на Министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова
Тематични направления: агробизнес, регионално развитие, туризъм, екологично производство, опазване на околната среда, устойчиво развитие


2012
Семинар
Иновации в областта на биологичното земеделие чрез изграждане на мрежи
 

2011
Научно-приложна конференция с международно участие
"Възможности и проблеми за развитието на алтернативните форми на туризъм в малките селища"
Председател на организационния комитет: доц. д-р Л. Христов
Под патронажа на доц. д-р инж. Д. Димитров
Направления: Туристически ресурси и видове туризъм, Екологичен туризъм, Селски туризъм, Кулинарен и винен туризъм, Културен туризъм
Кръгла маса: Проблеми и перспективи за развитие на алтернативните форми на туризма в малките селища на страната
Програма за развитието на алтернативния туризъм в малките селища на страната


2011
Ден на биологичното земеделие
Председател на организационния комитет: доц. д-р М. Иванова


2010
Бъдещето на биологичното земеделие в България
Председател на организационния комитет: проф. Г. Сенгалевич


2009
Ден на билогичното земеделие
Председател на организационния комитет: проф. Г. Сенгалевич
 
Научно-практическа конференция
"Отрасловото многообразие – условие за устойчиво развитие на селските райони"
Председател на организационния комитет: доц. д-р инж. Д. Димитров2008
Практическа конференция
”Обучение по европейски стандарти за екологична земеделска продукция”


2007
Конференция с международно участие
„Диверсификация на селските райони в България”
Председател на организационния комитет: доц. д-р Д. И. Димитров