България на регионите 2019


Международна научно-практическа конференция „България на регионите 2019“
 
осъществена по Договор № КП-06-МНФ/36 от 14.10.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ за финансиране на международни научни форуми в Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в България, на Фонд „Научни изследвания“, Министерство на образованието и науката на РБългария
 
Международната научно-практическа конференция „България на регионите 2019“ се проведе във ВУАРР - Пловдив на 22 ноември 2019 г. на тема „Фискална политика, глобализация и икономически растеж: предизвикателства и перспективи на устойчивото развитие“.

Научният форум се организира от катедра "Финанси" на Факултета по икономика и управление с подкрепата на Фонд "Научни изследвания".

Лектори на събитието бяха учени и експерти от Турция, Украйна, Македония, Албания, Косово и България.

Пленарен доклад изнесе зам.-ректорът на ВУАРР проф. Огняна Стоичкова, която анализира ролята на европейските фондове за устойчиво регионално развитие.

Вторият пленарен доклад бе на д-р Красимир Асенов, зам.-кмет на Община Пловдив който модерира и кръгла маса по проблемите на глобализацията, урбанистичната хипертрофия и икономическото развитие.

Докладите бяха представени в девет тематични секции:

1. Фискална политика – проблеми и предизвикателства;
2. Регионално развитие, инвестиции и риск;
3. Заплахи и възможности на глобализацията;
4. Регионални стратегии и мениджмънт;
5. Бизнес модели, устойчиво развитие и иновации;
6. Конкурентоспособност, предприемачество и потенциал за растеж;
7. Съвременни финансови методи и приложения;
8. Заетост, социално включване и регионални политики;
9. Индустриална революция и човешки капитал;
и постерна сесия.

Снимки от събитието


Book of abstracts

Програма на събитието

CONFERENCE PROCEEDINGS

PRESENTATIONSВУАРР проведе поредната международна конференция „България на регионите“ с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ (28.11.2019)

Фискалната политика и глобализацията – фокус на международна конференция във ВУАРР (22.11.2019)

„България на регионите“ среща учени от шест държави във ВУАРР (16.11.2019)Поздравителен адрес от Областния управител на област Пловдив