ВУАРР участва във Втория форум на Европейските университети в Барселона


На 14 и 15 септември 2023 г. в Барселона се проведе II Форум на Европейските университетски алианси за бъдещето на Европа, организиран от Министерството на университетите на Испания в рамките на испанското председателство на Съвета на Европейския съюз. Събитието събра членове на всички алианси на инициативата на Европейската комисия за Европейските университети. Откакто стартира през 2017 г., в инициативата за европейски университети са създадени вече 50 алианса, обединяващи над 430 висши училища от 35 различни държави и общо 1700 асоциирани партньори.

Алиансът INVEST имаше честта да бъде част от този важен форум, представляван от проф. д-р Луция Палшова и д-р Норберт Флориш от Словашкия Аграрен университет в Нитра (координатор на проекта INVEST) и проф. д-р Марияна Иванова от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите в Пловдив, България (партньор в проекта INVEST).Сред темите на дискусиите бяха: правeн статут на алиансите и издаване на Европейска диплома,  рамка за мониторинг на Европейските университетски алианси, потенциал за трансформация и предизвикателства пред националните правителства и институции, финансова устойчивост и съгласуваност на инициативата за европейските университети с политиката на ЕС и държавите-членки, Европейска система за осигуряване на качеството и др.

Този форум беше важна стъпка към една по-интегрирана система за висше образование в Европа, откриваща реални перспективи за бъдещото развитие на участващите в инициативата университети!

ВУАРР се радва и се ангажира да продължи своето вълнуващо пътуване в рамките на алианса INVEST, превръщайки се в истински европейски университет като символ на модернизацията и като част от трансформацията на системата за висше образование в Европа!