Добре дошли във ВУАРР!


НОВО: Специализиран сайт за кандидат-студенти


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е специализирано висше училище, което осъществява образователна, научна, приложна, консултантска, художественотворческа, спортна и други дейности, като поддържа високо качество чрез уникално съчетание на традиции и иновации.
Обучението се осъществява от изключително добре подготвени и международно признати професори, доценти и асистенти, както и от утвърдени експерти от практиката.
Студентите получават качествена теоретична и практическа подготовка с професионална насоченост според изучаваната специалност, като се гарантира европейско признаване и международна сравнимост на получаваните знания, придобитите умения и издаваните академични документи.
Практическите стажове, които ВУАРР осигурява в страната и чужбина, са част от учебния план и дават възможност за усъвършенстване и доразвиване на придобитите знания и умения и обмен на добри практики. На изпитите на профилиращите дисциплини се канят работодатели от съответния сектор, които избират свои бъдещи стажанти и експерти.
Дипломираните бакалаври и магистри получават възможността да заемат длъжности в съответствие с професионалната си подготовка и квалификация, да продължат обучението си и да подготвят докторантури.