Мобилност на персонала

ВАЖНО!!!

Уважаеми колеги, 

във връзка със съществуващата висока опасност от разпространение на коронавируса (COVID-19) в цяла Европа и на основание одобрените извънредни мерки от Министерски съвет на Република България от 8 Март, 2020г., се отлагат всички изходящи мобилности на персонала с цел обучение и с цел преподаване за академична 2019-2020г., за неопределен срок от време. 

 


 
Образователната мобилност с цел преподаване е насочена към преподавателския състав на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите и дава възможност на участниците за преподавателска дейност в други висши учебни заведения в чужбина.
 
Образователната мобилност с цел обучение в сферата на висшето образование е насочена към преподавателски и непреподавателски състав и дава възможност за професионално развитие на участниците в друго висше учебно заведение в чужбина.
 
Прeди реализиране на мобилност на персонала, изпращащата и посрещащата институция подписват заедно с участника:
- за преподаватели - Споразумение за мобилност с цел преподаване (Mobility Agreement for Teaching);
- за непреподавателски състав – Споразумение за мобилност с цел обучение (Mobility Agreement for Training). 
Приложение 3