Мобилност на персонала

 
ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ | Бургаски свободен университет - град Бургас

 


Образователната мобилност с цел преподаване е насочена към преподавателския състав на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите и дава възможност на участниците за преподавателска дейност в други висши учебни заведения в чужбина.
 
Образователната мобилност с цел обучение в сферата на висшето образование е насочена към преподавателски и непреподавателски състав и дава възможност за професионално развитие на участниците в друго висше учебно заведение в чужбина.
 
Прeди реализиране на мобилност на персонала, изпращащата и посрещащата институция подписват заедно с участника:
- за преподаватели - Споразумение за мобилност с цел преподаване (Mobility Agreement for Teaching);
- за непреподавателски състав – Споразумение за мобилност с цел обучение (Mobility Agreement for Training). 
Приложение 3