27 успешни годиниВисше училище по агробизнес и развитие на регионите е правоприемник на Висше училище „Земеделски колеж”.

Висше училище „Земеделски колеж” е основано на 23 октомври 1992 г. с Решение на Министерски съвет на Република България.

От 1993 г. се осигуряват стажове и специализации на студентите в Европа и САЩ.

От 1994 г. са осъществени редица проекти, финансирани от Европейския съюз по програмите Темпус, Фар, Интеррег, Леонардо да Винчи, Сократес – Комениус, Еразъм.
През 2000 г. Народното събрание преобразува Земеделски колеж в самостоятелно висше училище.
Същата година се разкрива Център за евроинтеграция и култура с библиотека и академично издателство.

През 2001 г. се открива новият централен учебен и административен корпус на колежа в гр. Пловдив.

През 2003 г. Националната агенция за оценяване и акредитация дава институционална акредитация.
Същата година се открива и Център по устойчиво земеделие по програма „Леонардо да Винчи”.

През 2009 г. са проведени успешни акредитационни и сертификационни процедури съответно в НАОА и по ISO 9001:2008.
С Решение на Народното събрание от 06.07.2011 г. (обн. ДВ бр.54 от 15.07.2011 г.) Висше училище „Земеделски колеж” преобразува във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, което осъществява обучение в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”.
 
През 2012 г. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите стана член на Алианса на университетите от Централна и Източна Европа.


През 2015 г. Висше училище стана член на Асоциацията на Вишеградските университети - Visegrad University Association (VUA).
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е член на European Association of Institutions in Higher Education.
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите се явява най-голямата образователна институция, създаваща кадри за развитие на регионите и агробизнеса.