Бакалавърски програми


Прием в бакалавърски програми за учебната 2024 / 2025 г. 


Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
 
Форма на обучение
Специалност
редовна задочна дистанционна
Стопанско управление х х х
Стопанско управление
Обучение на английски език
х х х
Стопанско управление
Обучение на руски език
х х х
Управление на агробизнеса х х  
Управление на човешките ресурси х х  
Управление на информационните системи х х  
 
Професионално направление: ИКОНОМИКА
 
Форма на обучение
Специалност
редовна задочна дистанционна
Икономика на туризма х х х
Икономика на туризма
Обучение на английски език
х х х
Икономика на туризма
Обучение на руски език
х х х
Аграрна икономика х х х
Финанси х х х
Финанси
Обучение на английски език
х х х
Финанси
Обучение на руски език
х х х
Счетоводство х х  
Бизнес и предприемачество х х  
 


Продължителност на обучението: 8 семестъра


Специализации

- Международна търговия

- Корпоративна сигурност


НОВО:

Бакалавърски специализации по проект ИНВЕСТ