Научноизследователска дейност


 
Приоритетни теми
 
  • Агробизнес и устойчиво регионално развитие
  • Икономика, предприемачество и мениджмънт
  • Екологично производство и опазване на околната среда
  • Информационни и комуникационни технологии
  • Туризъм***
Препоръка (ЕС) 2018/790 на Комисията от 25 април 2018 година относно достъпа до научна информация и нейното съхранение

Национална политика на отворен достъп до научна информация и научни данни