Ел. кандидатстване

Ел. кандидатстване С попълването на настоящата форма, Вие подавате своето заявление за кандидатстване във ВУАРР.


Специалност Форма на обучение
1
2
3
4
5Балът за класиране се образува по шестобалната система като средноаритметична от следните три оценки:
- оценката по български език от дипломата за средно образование;
- оценка по избор от дипломата за средно образование (математика, география и икономика, история и цивилизация, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, икономика, информатика или чужд език);
- оценката от изпитния тест или матурата;
Такса за кандидатстване: 20 лв.

Такса документи за записване: 30 лв.

Семестриална такса за първата година за бакалавърските програми: 490 лв.


За информация: 032/960360, e-mail: uard@uard.bgБанкови сметки