Координатори

 
Институционален координатор на програма Еразъм + за ВУАРР
 
Проф. д-р Марияна Иванова -  Ректор
 
контакти: гр. Пловдив 4003, бул. „Дунав“ №78
тел.: 032/ 960 356; факс: 032/ 960 406
email: mivanova@uard.bg
 
 
Административен координатор на програма Еразъм+ за ВУАРР
 
Миглена Казашка - Международен отдел

контакти: гр. Пловдив 4003, бул. "Дунав" №78, ет.1, стая №8
тел.: 032/ 966 811; факс: 032/ 960 406
email: 
erasmus@uard.bg 
           
 
 
Координатор за филиали Велико Търново и Русе

доц. д-р Наталия Стоянова

контакти: гр. Русе, бул. „Цар Освободител" 185
тел.: (082) 823 931; (082) 834 341
email: nstoyanova@uard.bg