добре дошли

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

проф. д-р инж. Димитър Димитров
(1952-2020)
Основател на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите


В памет на проф. Димитров е учредена стипендия за студенти на ВУАРР

 
ВУАРР обявява ПРИЕМ ЗА БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ

за зимен семестър на академичната 2023/2024 година


График ОКС "Бакалавър"

График ОКС "Магистър"


Каталог на специалностите

Специализиран сайт за кандидат-студенти 


Европейски университет ИНВЕСТ

Бакалавърски  специализации и магистърски програми
 
Допълнителна професионална квалификация и специализиращи обучения

- Обучение за придобиване на ПК "учител", квалификационни курсове и ПКС
- Специализации за бакалaври и магистри
- Езиково обучение

- Краткосрочни (30 ч.) и дългосрочни (150 ч.) курсове за земеделски производители
- Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба

 
За информация и записване:  qualification@uard.bg

 
Валидиране на професионални знания, умения и компетентности
За контакти: Андреан Лазаров
E-mail: alazarov@uard.bg
ВУАРР: Електронен университет