добре дошли

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

проф. д-р инж. Димитър Димитров
(1952-2020)
Основател на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите


В памет на проф. Димитров е учредена стипендия за студенти на ВУАРР,
която се връчва по предложение на Студентския съвет на ВУАРР

График на учебния процес за 2023/2024 г.
Разписания на занятията за зимен семестър


 
ПРИЕМ ЗА БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ

за зимен семестър на академичната 2023/2024 година


График ОКС "Бакалавър"

График ОКС "Магистър"


Каталог на специалностите

Специализиран сайт за кандидат-студенти
Виртуални дни на отворените врати във ВУАРР
през септември 2023 г.


Всеки вторник от месец септември
05.09.2023 г.     12.09.2023 г.
19.09.2023 г.    26.09.2023 г.
от 14:00 до 15:00 ч.

Zoom

ВУАРР ВИ ОЧАКВА!


Европейски университет ИНВЕСТ

Бакалавърски  специализации и магистърски програми
 
Допълнителна професионална квалификация и специализиращи обучения

- Обучение за придобиване на ПК "учител", квалификационни курсове и ПКС
- Специализации за бакалaври и магистри
- Езиково обучение

- Краткосрочни (30 ч.) и дългосрочни (150 ч.) курсове за земеделски производители
- Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба

- Сертифициращо обучение за медиатори

За информация и записване:  qualification@uard.bg

 
Валидиране на професионални знания, умения и компетентности
За контакти: Андреан Лазаров
E-mail: alazarov@uard.bg
ВУАРР: Електронен университет