Анкети


Анкета за кандидат-студенти

Анкета за студенти за оценка на обучението

Анкета за студенти за оценка на конкретна дисциплина и преподавател

Анкета за студенти за оценка на административното обслужване

Анкета за студенти за оценка на подготовката като цяло

Анкета за завършили студенти

Анкета за партньори на ВУАРР


Анкета за преподаватели на ВУАРР