Съобщения

Докторантите могат да подават заявления за участие в курсове и изпити в сектор "Докторанти" и на електронна поща: phd@uard.bg.
Образец на заявление