Съобщения

На 21.11.2019 г. /четвъртък/ от 10 часа в зала 4 на ВУАРР ще се проведе докторантски изпит по "Общи и статистически методи на научните изследвания".
Докторантите могат да подават заявления за участие в изпита в сектор "Докторанти" и на електронна поща: phd@uard.bg.
Образец на заявление