10 причини да следваме във ВУАРР


 1.  Само във ВУАРР са възможни едновременно: грижа за семейството, работа, обучение
 2.  Богат избор от магистърски, бакалавърски и докторски програми
 3.  Допълнителна професионална квалификация
 4.  Практики, стажове и специализации в страната и чужбина
 5.  Участие в национални и международни проекти
 6.  Кариерно ориентиране и успешна реализация
 7.  Постоянна и ефективна връзка с потребителите на кадри
 8.  Консултантска дейност и научно обслужване за подпомагане на собствен бизнес
 9.  Отлична оценка на институционална акредитация и международен сертификат за системата за управление на качеството
10. Международно признаване на получаваните знания, придобитите умения и издаваните академични документи