Новини и текущи оферти


Информация за изпълнението на Програма Еразъм+


ПРЕДСТОЯЩА МЕЖДУНАРОДНА СЕДМИЦА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+


https://jobtrust.gr/en/jobsНа 04.11.2020г. /Сряда/ от 10.30 часа, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ще представи онлайн лекция по програма Еразъм+ на д-р Регина Навикиене от Kolping University of Applied Sciences /Колпинг университет по приложни науки/ в Каунас, Литва. Лекцията ще се проведе в платформата Meet. 
Линк към предстоящата среща: https://meet.google.com/zst-kjfp-cqn

Лекцията ще запознае студентите с понятието "Dark tourism" /тъмен туризъм/, класификация, най-известните аспекти на световния и литовския тъмен туризъм. Тенденция, която става все по-популярна в света.
Студентите ще имат възможност да дискутират ресурсите на тъмния туризъм в България въз основа на придобитите теоретични знания.
На предстоящата лекция ще се разгледа по-подробно и концепцията за туризма, туристическата система и класификацията на туристическите ресурси. Ще бъдат представени литовските туристически ресурси. През 2022 г. Каунас ще бъде Европейска столица на културата, поради което ще бъдат представени съществуващите и планирани събития за туристи.
 
https://www.youtube.com/watch?v=yKE2lmyOKjYДни на Еразъм 12-13.10.2018


https://youtu.be/WGPFvIh-xKw