Съобщение във връзка с въвеждането на нова Интегрирана система за обучение и административно обслужване във ВУАРР


Уважаеми студенти,

От новата академична 2023/2024 г. ВУАРР въвежда нова Интегрирана система за обучение и административно обслужване ИСАО+.

Студентите в първи курс ще получат достъп до нея в периода 2 – 6 октомври 2023 г.

Студентите от горните курсове влизат с данните си за достъп, които ползват и в Информационната система на ВУАРР, която се ползваше до момента.

Системата се достъпва на този адрес: https://isaoplus.vuarr.com/

Работата по новата система продължава с добавяне на нови функционалности.

Екипът по разработване приканва за обратна връзка и сигнализиране при възникнали проблеми на e-mail: support@uard.bg и благодари на всички за проявяваното разбиране.