ВУАРР ресертифицира системата за управление на качеството за нов тригодишен период


В периода 9-10 януари 2024 г. във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив и неговите филиали в Русе и Велико Търново бе извършен външен одит на системата за управление на качеството съгласно международния стандарт ISO 9001:2015.

В резултат на одита Висше училище по агробизнес и развитие на регионите получи сертификат за следващия тригодишен период.

Системата за управление на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е с дългогодишни традиции и преминава ежегодно успешни вътрешни и външни одити.

В политиката по качество ръководството на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите декларира, че се ангажира да предоставя висше образование чрез качествено обучение, научни изследвания, информационни и консултантски услуги, които отговарят и надхвърлят очакванията на всички заинтересовани страни, в съответствие със стандарта ISO 9001:2015 и приложимите законови и регулаторни изисквания и непрекъснато подобряват ефективността на Системата за управление на качеството чрез периодични прегледи на съответните нива от организационната структура на институцията.