СУБ - Пловдив има удоволствието да Ви покани да участвате в X международна научна конференция на младите учени – Пловдив 2024


СУБ - Пловдив има удоволствието да Ви покани да участвате в X международна научна конференция на младите учени – Пловдив 2024, която ще се проведе на 20 - 23 юни 2024 г. в хибриден формат.
 
Целта на събитието е да предостави възможност на млади учени от различни страни да презентират своите научни постижения и да придобият опит в представянето на творчески идеи и резултати.


X международна научна конференция на младите учени – Пловдив 2024
 
Подробна информация за конференцията може да намерите на следния адрес: https://usb-young-scientists.org/
 
За регистрация: https://usb-young-scientists.org/conf2024/
 
За допълнителни въпроси: info@usb-young-scientists.org