ВУАРР се включва в инициативата за изграждане на умения в областта на интелигентния туризъм


Представители на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите и Агенция за регионално развитие с бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив участват в обучение за тестване на разработени обучителни онлайн модули по проект Smart Tourism Skills (SMARTOUR).

Партньорите по проекта от България, Словакия, Словения, Австрия, Сърбия и Полша работят върху нови учебни програми, образователни методики и учебни материали в онлайн платформа, базирана на Moodle.

Ас. д-т инж. Велизар Петров и експертът по проектна дейност Александър Тонков представят модул за коопериране и маркетинг.

Проектът Smart Tourism Skills (SMARTOUR) е проект за образование за възрастни, фокусиран върху концепцията за интелигентни туристически решения.

Проект SMARTOUR има за цел да отговори на нуждите от създаване на интелигентни туристически решения в европейските градове от и за предприемачите в туризма.

Интелигентният туризъм се разбира като концепция, която активно свързва туристическите обекти (природни забележителности, исторически паметници, градове и др.) с най-добрите практики в области като достъпност, устойчивост, дигитализация, културно наследство и творчество, сътрудничество и маркетинг.

Проф. д-р Златка Григорова, директор на Департамент за езиково обучение, специализации и квалификации (ДЕСК) и проф. д-р Пламен Лаков, ръководител на катедра „Регионално развитие, агробизнес и туризъм“ на ВУАРР, участват в обученията и срещите тази седмица в Австрия.