ВУАРР с институционален пробен достъп до колекции научни списания


Институционален пробен достъп до пълната колекция от списания на Taylor and Francis до 15.06.2016 г., организиран IP разпознаване, което гарантира незабавно възможност за споделяне, запазване и разпечатване на пълния текст на всеки материал, включен в колекцията.
За достъп до колекцията от 1997 г. към настоящия момент, последвайте: http://tandfonline.com


Тематичните колекции на Taylor & Francis
Около 2689 списания в 30 тематични колекции
 
Science & Technology Collections
Biological, Earth, Environmental & Food Sciences
Chemistry
Engineering, Computing & Technology
Mathematics & Statistics
Physics

Social Sciences & Humanities Collections
Anthropology & Archaeology
Arts & Humanities
Business, Management & Economics
Criminology & Law
Education
Geography, Planning, Urban & Environment
Library & Information Science
Media, Cultural & Communication Studies
Mental Health & Social Care
Psychology
Politics, International Relations & Area Studies
Sociology & Related Disciplines
Sport, Leisure & Tourism
Strategic, Defence & Security Studies

Medical Collections*
Allied & Public Health
Clinical Psychiatry and Neuroscience
General Medicine & Dentistry
Pharmaceutical Science & Toxicology
*Медицинските колекции са достъпи за университетите, профилирани в тази област.


Taylor and Francis Online: A User Guide
Librarians' Guide to Taylor and Francis Online


***
Институционален пробен достъп до пълната колекция СПИСАНИЯ НА КЕЙМБРИДЖ - активен до 15 юни 2016 г., организиран по IP разпознаване, което гарантира незабавно възможност за споделяне, запазване и разпечатване на пълния текст на всеки материал, включен в колекцията.
За достъп до колекцията от 1997 г. към настоящия момент, последвайте: http://journals.cambridge.org
За повече информация, запознайте се с Qick User Guide.
Постер