Изследване на ВУАРР показва: за половината българи бежанците не са бежанци


Анализаторът Светозар Гледачев: Българинът е уплашен!

Повече от половината българи смятат, че емигрантите не са бежанци и голяма част от тях са радикално настроени. Бежанската вълна ще се отрази негативно на страната, според 82% от интервюираните. Това сочи проучване за масовите нагласи към възприемането на бежанските потоци, на причините за тях, отношението и представите на българите. Данните са резултат от национално представително изследване, проведено от социолози към Института за регионални изследвания на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, град Пловдив в периода 21 март – 20 април 2016 г. То бе представено пред обществеността на пресконференция в БТА –Пловдив днес.

Анализаторът Светозар Гледачев коментира извадката с факти, сочещи че традиционното усещане, че българинът е трудолюбив, ученолюбив и толерантен показва, че днес това силно се е променило. „Всички се страхуват. Българинът е уплашен. Това социологическо проучване доказва по научен начин нашите страхове“, каза анализаторът и допълни, че следващото десетилетие предстои да са занимава още повече с решенията и интеграцията в този казус.

 

От анализа става ясно и че доминиращи сред българското население са негативните нагласи към бежанците. Доц. д-р Ервант Степанян от Института за регионални изследвания допълни с данни за факторите в този процес. Глобалните промени, промените в ценностната криза и народопсихологията са ни направили по-големи индивидуалисти, развили сме елементи на ксенофобия и расизъм, се казва още в изследването. За 55% от интервюираните хората, определящи се като бежанци, желаят да се възползват от осигурителните системи на държавите с висок стандарт.

Емпиричните данни са набрани чрез стандартизирани интервюта на 971 лица, подбрани чрез двустепенна извадка, включваща 122 гнезда в 85 населени места на страната.

Тематичната ориентация на проучването е резултат от дискусиите на проведената в Пловдив международна научна конференция на тема "International Balkan and Near Eastern Social Sciences" /12-13 Март 2016/, на която се определиха хипотези за бежанската криза, проблемите и предизвикателствата, пред които ни изправя, някои от причините и пътищата за преодоляването и т.н.

Ректорът на висшето училище проф.д-р Димитър Димитров подчерта, че изследването е финансирано от ВУАРР като част от собствената му изследователска програма и в изпълнението на мисията на висшето училище да допринася за по-адекватни социални решения и обществени реакции. Той добави в коментара си и факти, касаещи и заплахите пред самите бежанци, а именно трудностите при придвижването, ограбването им от трафикантите и т.н.