ВУАРР организира семинар по проект за здравословно хранене


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) – Пловдив организира семинар за разпространение на резултатите от изпълнението на международен проект “Nutrition for elderly: Crossectoral approach for training and coaching” (ELDERNUTR). Проектът за стратегическо партньорство се финансира от Програма „ERASMUS+“ в партньорство с VIVES University College (Белгия), Forum Berufsbildung (Германия), Wageningen University (Холандия), Eurasante (Франция) и Община Пловдив.

Проектът е посветен на здравословното хранене на възрастните хора и има за цел създаване на иновативен електронен обучителен курс за специалисти от хранителната индустрия, сектора на услугите и здравеопазването.
 
Семинарът ще се състои на 2 декември 2016 г. от 13:00 часа в VI аудитория на ВУАРР - Пловдив, бул. „Дунав“ № 78.
Очакваме Ви!

Приложение: Програма
 
С текста на поканата може да се запознаете тук

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
в семинар за разпространение на резултатите по проект: “Nutrition for elderly: Crossectoral approach for training and coaching”

Име:
Организация:
Тел. / факс:
Е-mail:
 
Моля, изпращайте заявките за участие на следния е-mail: uard@uard.bg