Годишна научна конференция на ВУАРР


На 1 декември 2017 г. ще се проведе Годишната научна конференция на ВУАРР със Студентска и докторантска научна сесия 2017.
В програмата на конференцията са включени следните панели:
- Студентска и докторантска научна сесия 2017
- Конкурс за млад учен / докторант

- Отчетна научна конференция 2017
- Заседание "Научноизследователска и развойна дейност на ВУАРР"
Заявки за участие се събират в срок до 25 ноември 2017 г. на e-mail: science@uard.bg

Покана за конференцията