ВУАРР домакин на 30-та юбилейна конференция на Европейската асоциация за специализирано висше образование


Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите ще бъде домакин на 30-та юбилейна конференция на Европейската асоциация за специализирано висше образование (EURASHE). ВУАРР е пълноправен член на Асоциацията от 2016 година и успя да спечели конкурса, който му дава правото да организира престижния форум. Той ще се проведе на 20 и 21 май 2020 година в Пловдив, обяви зам.-ректорът по акредитация и контрол на качеството доц.д-р Патриция Георгиева.

Представители на Секретариата на Европейската асоциация бяха в Пловдив, за да уточнят детайлите около подготовката и провеждането на конференцията. Довиле Сандарайте и Федерика Габрулия разговаряха с ректора проф. Марияна Иванова за основните лектори и участниците в отделните панели, а със зам.-ректора доц. Екатерина Арабска – за университетите, работодателските и бизнес организации, които да бъдат посетени в рамките на форума.

Темата на конференцията ще бъде посветена на устойчивото развитие, като участниците ще дебатират в 5 научни направления.
Очаква се на форума да присъстват гости от цяла Европа. На конференцията ще бъдат представени също добри образователни практики, резултати от научни изследвания и европейски проекти, каза още доц. Патриция Георгиева.

Европейската асоциация за специализирано висше образование е официално признат орган за представяне и защита интересите на специализираните висши училища на европейско ниво и е активен участник в реформите свързани с Болонския процес. В нея членуват колежи, университети, научни институти, национални представителства на Съвета на Ректорите, работодателски и професионални организации, свързани с представителство на професионални сектори, както и национални акредитационни агенции.

Асоциацията е основана през 1990 г. в град Патра, Гърция с цел поощряване развитието на специализираното висше образование в Европа и създаването на  „инструмент“ за защита на интересите на този сектор пред Европейската комисия. Дейностите на Асоциацията включват още осъществяване на  международно сътрудничество и развитие на висшето професионално образование също и насърчаване на интернационализацията във висшите училища и другите организации - членки на Асоциацията.