Онлайн обучение за работа в Системата за електронно обучение


На вниманието на студентите на ВУАРР
 
Уважаеми колеги,

Системата за електронно обучение на ВУАРР „Електронен университет“ се достъпва на адрес: https://uni.e-uard.bg/ със същите потребителски имена и пароли, с които влизате и в информационната система на висшето училище.

Записването в електронните курсове на изучаваните дисциплини ще става поетапно според утвърдения график на учебния процес.

На 11.09.2020 г. (петък) от 10:00 до 11:00 часа ще бъде проведено онлайн обучение за работа със системата за студентите от 3 и 4 курс от всички бакалавърски специалности в редовна и задочна форма на обучение, както и за подготвителния блок на магистърските програми (обучение след „професионален бакалавър“).

Линк към онлайн обучението: https://meet.google.com/fww-iiwg-pkn

Live stream: https://stream.meet.google.com/stream/aa710529-add7-42b0-a76b-747418600762

За да се присъедините към обучението е необходимо да имате профил в gmail.com

Записът от обучението ще бъде качен в информационната система.

При пробпеми с достъпа в системата за електронно обучение може да се свържете със служителите в учебните отдели или с администраторите във ВУАРР - Пловдив:

Делян Плачков: dplachkov@uard.bg, 0882009544

Александрина Ганчева: agancheva@uard.bg, 0885324030