Покана за събитие: Иновативен обучителен курс в областта на биологичното земеделие


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) – Пловдив Ви кани да участвате във финално събитие за разпространение на резултатите на тема: „Приобщаващо професионално образование и обучение в България - иновативен обучителен курс в областта на биологичното земеделие“ по проект на тема: „Подпомагане достъпа до обучение и квалификация на хора с увреждания чрез разработване на курс по екологично зеленчуково градинарство, въз основа на ECVET учебни резултати” (ECOGARD) /№: 2017-1-BG01-KA202-036212/.

Проектът се финансира от програма „Еразъм+“ на Европейската комисия, мярка „Стратегически партньорства за разработване на иновации в професионалното образование и обучение“
 
Събитието ще се състои на 6 октомври от 16:00 до 19:00 ч.
 
Място на провеждане на събитието: Дворно пространство на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) – Пловдив, бул. Дунав № 78.
 
Събитието се организира с цел представяне на интелектуалните резултати от проекта ECOGARD и дискутиране на възможностите за бъдещо приложение и сътрудничество.

За съвременните методи за работа с обучаеми със СОП и значението на новите специалности, осигуряващи по-добър достъп до тях и тяхната трудова заетост, ще говори Андреан Лазаров от Център за информация и професионално ориентиране „ЗГУРА‐М“.

Ректорът на ВУАРР проф. Мариана Иванова ще представи ръководство за обучение по екологично градинарство за обучители, обучителен курс по екологично зеленчуково градинарство, както и илюстровано ръководство по биологично зеленчукопроизводство.

Насоки за развитие на умения в областта на социалното предприемачество ще направи д-р Назан Арифоглу от Университета „18 март“ в Чанаккале, Турция.

В рамките на събитието ще бъде представено и достъпно приложение за мобилно обучение за устройства с операционна система Android от Карел Ван Исакер от Консултантска компания „Феникс КМ“, Белгия, която е партньор по проекта.

Дейностите, финансирани от Агенцията за хора с увреждания, за създаване на оранжерии и земеделски стопанства, обработвани от хора с увреждания, ще презентира Теодора Синджирлиева от Агенцията за хора с увреждания.

Всички участниците ще получат сертификат за участие.

Моля, потвърдете Вашето участие до 4 октомври 2020 г. на следния е-мейл адрес: uard@uard.bg или на телефон 0885849953.

Програма