Кръгла маса по проект "Актуализиране на учебните програми във ВУАРР в съответствие с изискванията на пазара на труда"


Очаквайте на 19 декември 2013 г. (четвъртък) от 11:30 часа на живо и повторение от 20:50 часа по Пловдивска обществена телевизия кръгла маса на тема „Актуализиране на учебните програми във ВУАРР в съответствие с изискванията на пазара на труда”
Кръглата маса се организира по проект BG051PO001-3.1.07-0043 "Актуализиране на учебните програми във ВУАРР в съответствие с изискванията на пазара на труда", изпълняван по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.
 
Допълнителна информация