Съобщение за абсолвенти бакалаври


НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ,

ЗАВЪРШИЛИ ОКС „БАКАЛАВЪР“ ВЪВ ВУАРР – ГР. ПЛОВДИВ

В срок от 15.09.21 г. до 30.09.21 г. всички студенти, завършили през м. юни 2021 г., трябва да дойдат в Учебен отдел „Бакалаври“ – гр. Пловдив да се подпишат лично на дипломата си.