Магистър от ВУАРР ще прилага и американския опит за безопасност на храните и храненето


Диплома за успешно завършена магистърска програма „Мениджмънт на храните и храненето“ получи днес абсолвентът от ВУАРР Милена Стоянова. Амбициозната дама пристигна със семейството си от Русе, което бе с нея, за да сподели радостта й. Милена завършва с успех 5.81 от периода на обучение и 6.00 от държавния изпит. На импровизирана церемония в Заседателната зала на висшето училище тя получи дипломата си и европейското дипломно приложение на английски език.„Милена е не просто сред студентите с най-висок успех, тя се прояви като изключително отговорна и показа усърдие по време на обучението. С  невероятно старание и прецизност изпълняваше проектните задания, затова съм уверена в успешната й реализация“, каза зам.-ректорът на ВУАРР доц. Екатерина Арабска, която връчи дипломата.

Амбицията на Милена е да работи в Агенцията по храните.

Завършила е курс по безопасност на храните в Ню Йорк, където е живяла със семейството си три години. Част от американския опит смята да приложи и у нас.