ВУАРР взе участие в конференция на ТИЗ за недостига на умения на кадрите


Ще успеем ли да осигурим кадри за индустрията в региона, които да отговарят на потребностите на бизнеса – това бе темата, по която дебатираха предприемачи, икономисти, образователни експерти и HR-и на събитие, организирано от „Клъстер Тракия икономическа зона“. Управителят на ТИЗ инж. Пламен Панчев отчете 200 обучени служители от различни предприятия в Учебния център на Зоната. Краткосрочните курсове по задания на фирмите завършвали с изходящи тестове. „От години работим за подобряване връзката бизнес-образование, защото Тракия икономическа зона е не само индустриален, а е и социален проект“, подчерта инж. Панчев.

„Тракия икономическа зона“ е асоцииран партньор по проекта за Европейски университетски алианс „ИНВЕСТ“, от който е част Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. Заедно с Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия, ТИЗ е поканена за участие в т.нар. живи лаборатории – Living Labs. Целта е  укрепване на връзките между университета и бизнеса при разработването на учебните програми, съобразно изискванията и нуждите на пазара на труда. Ролята на ТИЗ е да подпомогне сътрудничеството между бизнеса и образованието на регионално ниво. Участието им в проекта ще допирнесе и за укрепване на стратегическите партньорства в европейските индустриални паркове и бизнес клъстери, следвайки концепцията и визията на INVEST.

Екип на ВУАРР взе участие в конференцията на тема „Предизвикателства пред индустрията във връзка с недостига на уменията на кадрите“. За националните политики и програми на МОН говори зам.-министърът на образованието Мариета Георгиева и уточни, че предстои промяна в Списъка на професиите. „Професионалното образование не бива да бъде възприемано като образование за аутсайдери, а на мотивирани млади хора, но то трябва да се осъществява с участието на съответните сектори“, каза Георгиева, акцентирайки върху дуалното обучение и валидирането на умения.

Зам.-кметът по образование и бизнес развитие в Община Пловдив Стефан Стоянов посочи, че 40% от добавената стойност на икономиката в региона е от производство. И че Пловдив изпреварва по ръст населението на столицага, което е прецедент и се дължи на отличните възможности за кариера. Като проблем при дуалната система той определи забавянето на практическите занятия, които започват през последните две години.

За „Индустрия 4.0 и предизвикателствата пред бизнеса“ говори председателят на Търговско-пломишлена камара - Пловдив Ангел Хронев. Въпреки очакваната безработица в резултат на автоматизацията и дигитализацията в производството, търсенето на кадри неимоверно расте, отчете Хронев. Малкият бизнес не можел да се конкурира в борбата за подготовка на кадри с големите компании.