Изпълнителният директор на Агенцията за регионално развитие и експерт по ИНВЕСТ представи резултатите от проект за приемственост и трансфер на бизнес


Местна мрежа за мениджъри собственици, регионална платформа за бизнес трансфер и унаследяване, схеми за наставничество и ръководство са част от резултатите по проект „STOB regions - Приемственост и трансфер на бизнес в регионите по програма Интеррег Европа“, който бе представен от изпълнителния директор на Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия Велизар Петров. Той е лектор по проектите INVEST и INVEST for Excellence, по които е партньор Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. Велизар Петров подготвя дисертационен труд по темата в рамките на двата европейски проекта.

Работната среща бе насочена към всички заинтересовани от темата за трансфера и унаследяването на бизнес – бизнес организации, университети, общини и представители на отделни семейни фирми. Участие взеха и представители на ВУАРР.

Според статистиката повече от 60% от бизнеса, който се развива по света, е притежаван от семейства. В Европа семейният бизнес дава работа на 5 млн. души, а оборотът е над 1 трилион евро на година, показват данните на Европейската федерация за фамилен бизнес. Оказва се, че въпреки намерението на повечето собственици да прехвърлят бизнеса на следващото поколение, 70 на сто не оцеляват през второто поколение и едва 10% достигат до третото.

От 2015 година НСИ представя статистика за предприятия, които декларират, че бизнесът им е семеен. 31% от предприятията в България се определят като правещи семеен бизнес. Броят им за 2020 година е 99 000, което е с 4000 по-малко от 2015 г. Най-много са в сектор „Търговия“ – 37,5. От 40 000 работещи фирми в Пловдив и региона 60 на сто са фамилни. Тези и още конкретни изследвания в областта на унаследяването и трансфера на бизнес бяха представени на работната среща по проекта.