Участниците в Зимното училище по ИНВЕСТ търсят решения за туризма в регионите


Потенциал на устойчивия туризъм в развитието на общността (POST CODE - Potential of Sustainable Tourism in Community Development ) – това е темата на предстоящото зимно училище, което ще бъде осъществено от партньорите от Европейски университетски алианс ИНВЕСТ. Организатор е Словашкият аграрен университет в Нитра.

Курсът се изпълнява в хибридна форма с предварителна онлайн фаза (1 ноември – 21 ноември) и присъствено (21 ноември – 28 ноември) в Словакия. Студентите ще работят в мултидисциплинарни групи по конкретно предизвикателство - създаване на устойчива концепция за работа в туризма в съответния регион, предвид неговата уникалност. Курсът е безплатен.

Кандидатите трябва да са преминали поне една година от обучението си във ВУАРР. Те ще бъдат селектирани на базата на мотивационно писмо или видео визитка. Участие могат да вземат обучаеми в бакалавърска, магистърска или докторска степен, като изискването към тях е да владеят много добре работния език на зимното училище - английски, ниво минимум В2. Трябва да са мотивирани да работят в екип със студенти от различни националности. В края на курса ще получат международно признат сертификат, който ще им отвори възможности за бъдеща реализация в страната и чужбина. Периодът на провеждане на зимното училище ще бъде вписан в европейското им дипломно приложение. След успешното приключване те ще придобият 5 ECTS и ще получат сертификат.

Кандидатствайте до 10 октомври 2022 г.  https://www.invest-alliance.eu/en/Home/FormRegistration?code=3