График за прием на документи

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ
 
В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
 
“БАКАЛАВЪР”

РЕДОВНА, ЗАДОЧНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
 
за учебната 2021/2022 година

 

Срок за подаване на документи Конкурсен изпит Обявяване на резултати и класиране Срок за записване
18.02.2021 г. 19.02.2021 г. 22.02.2021 г. до 26.02.2021 г.
25.03.2021 г. 26.03.2021 г. 29.03.2021 г. до 02.04.2021 г.
22.04.2021 г. 23.04.2021 г. 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г.
27.05.2021 г. 28.05.2021 г. 31.05.2021 г. до 04.06.2021 г.
24.06.2021 г. 25.06.2021 г. 28.06.2021 г. до 02.07.2021 г.
29.07.2021 г. 30.07.2021 г. 02.08.2021 г. до 06.08.2021 г.
26.08.2021 г. 27.08.2021 г. 30.08.2021 г. до 03.09.2021 г.
23.09.2021 г. 24.09.2021 г. 27.09.2021 г. до 01.10.2021 г.
28.10.2021 г. 29.10.2021 г. 02.11.2021 г. до 12.11.2021 г.