Магистър


Управление на общините със специализация „Регионално планиране и развитие“

Специалността предлага придобиване на знания и умения за приложение на методите на регионалния анализ и изследвания, изготвяне на стратегически регионални планове, вземане на решения за развитие на регионалните системи, програмиране и проектиране на социално-икономическото им развитие, разработване на политики и стратегии за развитие.

Завършилите специалността придобиват професионална квалификация “Магистър по управление на общините”.Квалификационна характеристика Управление на общините със специализация „Регионално планиране и развитие“

Учебен план Управление на общините“ със специализация „Регионално планиране и развитие“- задочна форма - 3 семестъра

Учебен план Управление на общините“ със специализация „Регионално планиране и развитие“ - задочна форма - 5 семестъра - неикономисти

Учебен план - задочна форма - след ОКС