Управление на агробизнеса


Стопанско управление със специализация „Управление на агробизнеса“

Студентите получават целенасочена теоретична и практико- приложна подготовка в областта на организацията и управлението на аграрния сектор, икономиката и управлението на фирмено, регионално и международно равнище, управлението на човешки, материални, финансови и информационни ресурси. Специализацията е създадена с перспектива да се превърне в международна магистърска програма AGRIMBA, в която обучението се провежда на английски език с преподаватели от чужбина в платформа за електронно обучение.

Завършилите специалността придобиват професионална квалификация “Магистър по стопанско управление”.Квалификационна характеристика Стопанско управление“ със специализация „Национална сигурност“

Учебен план Стопанско управление“ със специализация „Управление на агробизнеса“ - задочна форма - 3 семестъра

Учебен план Стопанско управление“ със специализация „Управление на агробизнеса“ - задочна форма - 5 семестъра - неикономисти

Учебен план Стопанско управление“ със специализация „Управление на агробизнеса“- задочна форма - след ОКС


Учебен план Стопанско управление“ със специализация „Управление на агробизнеса“- 2023 г.